__

Стадник Ірина Юріївна

Кандидат історичних наук,  доцент, завідувач кафедри історії та права

Кафедра історії та права є однією з найстарших в університеті. Нині на кафедрі працює чотири доктори та дванадцять кандидатів наук, доцентів, які забезпечують не лише підготовку студентів усіх факультетів та форм навчання у сфері історії та культури України, а й готують висококваліфікованих фахівців гуманітарної сфери за акредитованими на кафедрі спеціальностями.

З 2017 року на кафедрі відкрито спеціальність 032 «Історія та археологія» з освітньою програмою «Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей».

З 2018 р. на кафедрі відкрито також набір на одну з найбільш  популярних в державі спеціальностей – 081 – «Право».

Викладачами кафедри підготовлено цілу низку наукових праць та навчально-методичних видань, забезпечується випуск Всеукраїнського збірника наукових праць «Гуманітарний вісник”, започатковано  обласну конференцію «Персоналістичний вимір історії Черкащини» та  Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження».